Az oszteokondrozis az ízületeket adja, A derékfájás (lumbágó) - Hogyan előzheti meg és mit tehet ellene?


Melléklet 4 I.

Degeneratív gerincelváltozások a különböző életkorokban

Bevezetés 1. A téma jelentősége Amióta az ember két lábra állt, azóta lépnek fel gerinc megbetegedések. A gerinc degeneratív megbetegedésein a gerinc különböző elemeinek porckorong, csigolyatest, szalagok, ízületi nyúlványok kopás jellegű elváltozásait értjük.

Ezek leggyakrabban és legsúlyosabb formában a lumbosacralis átmenetnél érvényesül, ahol statikailag és dinamikailag a legerősebben vesszük igénybe. A röntgen vizsgálatok elsődleges szerepet töltenek be mai napig a degeneratív gerinc betegségek diagnosztikájában. Témaválasztásom során a nagy betegszám valamint a sokat hallott gerincfájdalmak okának kiderítése ösztönzött arra, hogy a gerinc degeneratív betegségeit válasszam dolgozatom témájául.

Az oszteokondrozis az ízületeket adja kérdések Dolgozatomban a következő kérdésekre szeretnék választ kapni: A betegeknél milyen gyakorisággal fordulnak elő, panaszt okozó degeneratív gerinc elváltozások? A panaszt okozó gerinc elváltozások melyik korosztályban mutatkozik gyakrabban, illetve milyen arányban mutatkozik nem szerinti megoszlásban? A degeneratív elváltozások a gerinc az oszteokondrozis az ízületeket adja szakaszán alakulnak ki gyakrabban, és mennyire súlyos formában jelennek meg?

Szakirodalmi áttekintés 2. A gerinc felépítése, a csigolyák anatómiája A gerinc adja az ember magasságának kétötödét. A gerinc columna vertebralisnagyobbára feszes ízülettel összeillesztett, alsó szakaszán összecsontosodott csigolyákból vertebrae álló vázrész. A test csontos tengelyét képezi, és a nyak és törzs vázát alkotja. Háti szakasza a bordákkal és a szegycsonttal a mellkast alkotja.

A kutatás módszere Eredmények Szcintigráfiás vizsgálat a sacroiliacalis régióban CT, MR és röntgen által vizsgált SI ízületi betegségek has-kismedencei CT vizsgálat 40 év felett Crohn betegség SI ízületi érintettsége Az eredmények értékelése és következtetések Összefoglalás Felhasznált irodalom Ábrajegyzék Köszönetnyílvánítás Bevezetés 1. Téma fontossága A derékfájdalom a második leggyakrabban előforduló ok az irodalmi adatok szerint, ami miatt az emberek felkeresik az orvosokat. A deréktáji fájdalom forrása lehet a sacroiliacalis ízület elváltozásainak egyike, azonban ritkán derül fény a tünet tényleges okára, mivel sok esetben ezt a régiót figyelmen kívül hagyják a vizsgálatok során.

Alul a gerinc keresztcsonti szakasza a medencecsontokkal és az alsó végtaggal a csontos övet képezi. Az első 24, úgynevezett valódi csigolya, az utolsó úgynevezett álcsigolya. A koponyával közvetlenül érintkező első nyakcsigolya és még az utána következő második is eltér a csigolyák általános alakjáktól.

A valódi csigolyán megkülönböztetünk előre tekintő, felülről lefelé fokozatosan nagyobbodó és magasodó, korong alakú csigolyatestet corpus vertebrae.

az oszteokondrozis az ízületeket adja

Ez szivacsos állományból áll, amelyet kívülről, porosus corticalis réteg fed. A csigolya testek egymás felé lapos felszínnel zárulnak, melyek szivacsos jellegűek és vékony üvegporccal fedettek. A csigolyatest hátrafelé gyenge függőleges vályút képez, ennek két oldalsó széléről ered a csigolyaív arcus vertebraemely a csigolyatesttel a csigolyalyukat foramen vertebrale fogja közre. A csigolyalyukak alkotják a gerinccsatornát canalis vertebralis.

A csigolyaívről erednek a csigolyák nyúlványai: oldal felé és a legtöbb csigolyán inkább hátrafelé a harántnyúlvány processus transversushátul középen lévő tövisnyúlvány processus spinosus és a felfelé, illetve lefelé irányuló páros ízületi nyúlványok processus articularis sup. Két szomszédos csigolya bevágásai alkotják a csigolyaközötti lyukat foramen vertebrale.

Ezt jól mutatja a metabolikus energia megoszlása, amelyet a táblázat második részében láthatunk. Nemhiába csak néhány gyártó adja meg a termék metabolikus energiatartalmának megoszlását. És fordítva is igaz; bőséges fehérje mellé kevesebb szénhidrát szükséges.

Harántnyúlványuk kettős, egy-egy lyukat fognak közre, melyben erek haladnak a. Az ízületi nyúlványokon lévő ízfelszínek vízszintesen, lejjebb frontálisan állnak.

Tövisnyúlványuk rövid, fecskefarok alakú. A hetedik nyakcsigolyától számoljuk a csigolyákat, mert tövisnyúlványa erősen kiemelkedik és gumóban végződik vertebra prominens. Oldalsó része tömegesebb, rajta felül és alul íz árok helyezkedik el fovea articularis superior et inferior.

Leírás Összetétel Az emberek nagytöbbségének ülő életmódja és a nem megfelelő táplálkozás negatívan nyomja rá pecsétjét egészségünkre, ami mozgásszervi fájdalomban, gyulladásban és legfőképpen az ízületek mozgászavaraiban nyilvánul meg. A tudósok adatai szerint a hátgerinc leggyakoribb megbetegedése az osteochondrosis, az ízületeké pedig az arthrosis. A csontokból elvesztett kalcium miatt romlik a csontszerkezet, ami törékeny csontokhoz, csonttöréshez vezet. A csontozat és a porcok egészségének megőrzéséhez napi szinten biztosítani kell számukra a teljes ásványi anyag készletet, kalciumot, foszfort, magnéziumot, mangánt tartalmazó tápanyagokat.

A felső a nyakszirtcsonttal, az alsó a második nyakcsigolyával ízesül. Az elülső ív belső felszínén lévő ízületi árok fovea dentis a második nyakcsigolya fognyúlványával alkot ízületet. Van teste, de ez felfelé a fognyúlványba dens axis megy át, ami az atlas elülső ívével alkot ízületet. Az axis alsó oldala már tökéletesen megfelel a többi nyakcsigolya jellemzőinek.

Hátcsigolyák: Th1-Th12 : Teste kártyaszív alakú, csigolyalyuk szűk kör alakú, a testbe hátulról belemélyed. A csigolya test magassága lefelé haladva gyorsan növekszik.

az oszteokondrozis az ízületeket adja

A csigolyatest két oldalán porccal borított kis ízületi árok található, ami a bordafejjel ízesül. Az oszteokondrozis az ízületeket adja harántnyúlvány rövid, vaskos, és végrészén elöl, a bordagumóval való ízesülésre szolgáló bemélyedés helyezkedik el. Processus spinosusok hosszúak, rézsútosan lefelé haladnak, zsindelyszerűen fedik egymást.

Ágyékcsigolyák; lumbalis csigolyák: L1-L5 : A lumbális csigolyák teste a legnagyobb, bab alakú.

az oszteokondrozis az ízületeket adja

A csigolyalyuk szűk, háromszög alakú. Az ívek keskenyek, s ezért köztük aránylag tág, csupán szalagokkal elzárt rések maradnak fent.

  • В другой стороне комнаты зазвонил телефон.
  •  Мидж.

Tövisnyúlványuk egyenesen áll és bárd alakú, hátrafelé kinyúlnak és köztük is elég tág rések mutatkoznak, tűvel könnyen be lehet hatolni a gerinccsatornába. Harántnyúlvány helyett hosszú, keskeny bordacsökevényeik processus costarius vannak.

A gerincen a csontok összeköttetések formái láthatóak.

Szalagos összeköttetés syndesmosis : a csigolya testek elülső és hátulsó felszínén végighalad, egy-egy szalag ligamentum longitudinale anterius et posterius. A csigolyák íveit rugalmas szalagok kapcsolják össze ligamentum flava. Szalagok kötik össze a csigolyák haránt-és tövisnyúlványait is. Porcos összeköttetés synchondrosis ezek a csigolya közti porckorongok discus intervertebralis. Ezek megfelelnek a csigolyatestek alakjának.

A porckorongok széli része rostos szerkezetű anulus fibrosusbelső része kocsonyás anyag nucleus 8 10 pulposus. Ha a rostos rész megszakad kitüremkedik, gerincsérv discus hernia jön létre, ami nyomhatja a gerincvelői idegeket vagy magát a gerincvelőt.

Az atlas és az os occipitale között létrejövő tojásízületben articulatio atlantooccipitalisban az ízfejet a nyakszirtcsont két bütyke, az ízárkot az atlas oldalsó részén felül lévő mélyedések alkotják. Ebben az ízületben jön létre a fej bólintó mozgása és az oldalirányú ingatása.

Az atlas és az axis közötti ízület articulatio atlantoaxialis három ízületből áll. Egyrészt izületi gyógyszer cukorbetegeknek dens axis ízesül az atlas elülső ívének belső felszínéhez, amihez egy harántszalag szorítja le.

Továbbá az atlas oldalsó részeinek alsó felszínén lévő ízületi felszín ízesül az axis felső ízületi nyúlványaival. A gerinc tehát sinusgörbe-szerű lefutású. Az előre domborodó görbületeket lordosisoknak, a hátra domborodókat kyphosisoknak nevezzük. Az újszülött gerince görbületei fokozatosan alakulnak ki a csecsemő mozgásával. A gerinc görbületeinek kialakulása a nemi érés utánra esik. A nő ágyéki gerince erősebben domborodik előre, és keresztcsontja valamivel vízszintesebb.

A frontális síkban is van a gerincnek kisfokú görbülete, a mellkasi szakaszon gyenge jobbra való domborodása a nyaki és az ágyéki szakasz alig észrevehető ellentétes eltérésével. Ez az úgynevezett physiologiás scoliosis. Idős korban a porckorongok zsugorodása, de részben a csigolyák atrophiája következtében, úgyszintén az izomzat gyengülése folytán a gerinc rövidül, görbületei fokozódnak, ami a testmagasság erős csökkenését okozzák.

  • A derékfájás lumbágó - Hogyan előzheti meg és mit tehet ellene?
  • Смерть остановит боль.

Az anulus fibrosus a kollagén rostból és rostos porcból épül fel. A discus intervertebralisok a csigolyák teste között helyezkednek el. A nyak és ágyéki szakaszon elöl magasabban, hátul alacsonyabbak, a háti szakaszon az oszteokondrozis az ízületeket adja pont ellenkezően helyezkednek el. Alapvetően a discusok vastagsága cranialis irányból caudal felé növekszik. A discus intervertebralist borító felszínei hyalin porcos synchondrosissal kapcsolódnak a csigolyatestekhez.

A ligamentum longitudinalék is hozzájárulnak a porckorongok megfelelő rögzítéséhez. Funkciók: a porckorongok a légpárnákhoz hasonlóan működnek. A nyomást a nucleus pulsosus oszlatja szét, ami terhelés hatására összenyomódnak. Hosszabb távú tehermentesítésük után visszanyerik eredeti formájukat. A gerincoszlop mozgásaiban a disci intervertebrales mint elasticus elemek váltakozva összepréselődnek, illetve megnyúlnak.

A gerinccsatornában helyezkedik el a nyúltvelő folytatásaként, caudalisan. Az öreglyuktól a második lumbális csigolyáig tart. A gerincvelő felépítése nem utal szelvényezettségre. Szelvényezett küllemét a belőle kétoldalt szimmetrikusan kilépő gerincvelői idegek adják.

Egy-egy gerincvelői ideg több gyökérszállal ered, és ez felel meg egy gerincvelői szelvénynek. Mivel a gerincvelői idegek a csigolyák között lépnek ki a gerinccsatornából, a csigolyaközök jelzik a szegmentumokat.

Két megvastagodás található rajta, egyik a nyaki szakaszon- intumescentia cervicalis- a másik pedig az ágyéki szakaszonintumescentia lumbalis. A gerinc degeneratív megbetegedései A gerinc degeneratív elváltozásai elsősorban a discus intervertebralist és a kisízületeket, másodsorban a csigolyatestet, a gerinc szalagjait, inait, bursáit érintik. A nucleus pulposus és anulus fibrosus rugalmatlanná válik, felrostozódik, a porckorong lelapul.

Röntgenfelvételen a két szomszédos csigolya közti távolság csökken, a szomszédos csigolyákhoz képest. Mindezek következménye képen a gerinc kevesebb mozgásra képes, merevebb, rugalmatlanabb és kevésbé képes védelmet nyújtani a külső erőbehatásokra Elváltozások Kórlefolyás, diagnosztika: A hagyományos röntgenfelvétel általában hűségesen tükrözi a patológiai folyamatot Discopathia Főleg a nyaki és ágyéki gerinszakaszt érinti.

A porckorong az oszteokondrozis az ízületeket adja és rugalmassága csökken valamint a discus rész beszűkül.

A derékfájás (lumbágó) - Hogyan előzheti meg és mit tehet ellene?

A porckorong függőleges irányban, előrefelé vagy hátrafelé mozdulhatnak a mag részei gyógyszerek térdrándulásokhoz anulus fibrosus folytonosság hiányain át. Klinikai tüneteket a dorsalis és dorsolateralis elmozdulás okoz.

A csontos ízületi felszínek összenyomódnak, elmozdulnak. A csigolya peremén, a szalagok tapadásának megfelelően reaktív csontújdonképződés oszteofiták, kampók, csőrök, meszesedések láthatók Spondylosis A porckorong lassú, fokozott degenerációjának a következménye. A szomszédos csigolyák zárólemezében fokozott újcsontképződés jön létre. A zárólemez környékén osteophyták fejlődnek ki: a discus degenerációja miatt a csigolya mozgása kórosan megnövekszik, ez viszont károsítja a szalagokat a csigolya peremén való tapadásuk táján.

Az osteophyta képződés során összekapcsolódás is kialakulhat, ami lehet csontos kapocs vagy hídképződés. A protrusio még reverzibilis lehet. A sérvesedés, a nucleus pulposus kizáródása azonban irreverzibilis. A sérvesedett porckorong nyomhatja az ideggyököket. Színes és változatos tünetcsoportok jelentkeznek: a gerinc és az oszteokondrozis az ízületeket adja paravertebralis lágyrészek fájdalmassága, merevsége, mozgáskorlátozottsága, kisugárzó gyöki fájdalom, gyöki és gerincvelői érintettségre utaló tünetek reflexzavar, érzészavar, bénulás az arteria vertebralis működészavara miatt szédülés, fejfájás, egyensúlyzavar.

Az SI ízület gyulladásos és degeneratív elváltozásai a képalkotó diagnosztikában

A klinikai tünetek létrehozója: a középkorúak, idősebbek mozgásszegény életmód; az izomzat ellazulása; generalizált osteoporosis; elhízás; lógó has; a fartáj megnövekedése. Ezeknek következménye a lumbalis és nyaki lordosis; valamint a háti kyphosis fokozódása; egyes izmok túlterhelése, krónikus spasmusa, más izmok ellazulása, fokozódása; fokozódó elégtelensége egyes csigolyák előre- mások hátracsúszása; a fokozott lumbalis lordosis miatt a processus spinosusok közötti álízület arthrosisa.

Képalkotó vizsgálat A radiomorfológiai szempontból kórosnak ítélhető eltérés önmagában még nem jelent betegséget. A klinikai diagnózis csak az anamnézis, a fizikális vizsgálat eredménye, a radiológiai és egyéb leletek együttes értékelésével állítható fel. Számos diagnosztikus képalkotó technikát lehet alkalmazni. A kérdés, hogy melyik képalkotó technikát érdemes választani és milyen sorrendiséget célszerű követni. Befolyásolja a technika érzékenysége, specifitása, éppúgy, mint az 13 15 elérhetősége, a költsége és a vizsgálat kockázata.

A cél, hogy biztos diagnózishoz kell jutni a lehető legrövidebb időn belül, a legkisebb költséggel és rizikóval.